Ćwiczenia z WIG

“Wstęp do informatyki gospodarczej” (WIG) – ćwiczenia

Przedmiot dla: studentów semestru I studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych popołudniowych (30h ćwiczeń) oraz studentów niestacjonarnych trybu sobotnio-niedzielnego (16h ćwiczeń)

Program:

  • Modelowanie systemu gospodarczego na potrzeby systemu informacyjnego (diagramy: ERD, DHF, DPD etc.) – case study
  • Zasady funkcjonowania i wykorzystania systemu zarządzania relacyjną bazą danych (MS Access), w tym: tworzenie tabel i związków miedzy nimi, kwerendy, formularze i raporty
  • MS Excel