Kontakt

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej/

Insitute of Information Systems and Digital Economy:

Ul. Madalińskiego 6/8 (budynek M), 02-513 Warszawa

Sekretariat: p. 239.

tel.: (22) 5649280 (bezpośredni), wew. 9280, fax: (22) 5648708

www: http://www.sgh.waw.pl/iiigc

Zakład Technologii Informatycznych:

www: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IIiGC/struktura/zti/Strony/default.aspx

Beata Czarnacka-Chrobot:

Konsultacje: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IIiGC/konsultacje/Strony/default.aspx

e-mail: bczarn@sgh.waw.pl