Zarządzanie Projektami Informatycznymi (ZPI) I i II

„Zarządzanie projektami informatycznymi” – wykład (z elementami ćwiczeń)

 • Sygnatura: 234110-0075
 • Oferta zespołowa Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
 • Wykład z elementami ćwiczeń dla studiów magisterskich: 60h

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 • Teoria zarządzania projektami informatycznymi (dr J. Wieczorkowski)
 • Wykorzystanie oprogramowania do harmonogramowania i zarządzania projektami informatycznymi na przykładzie MS Project (dr J. Wieczorkowski)
 • Information Technology Infrastructure Library – ITIL (dr inż. M. Ludzia)
 • Aspekty jakościowe procesów i produktów programowych (dr hab. A. Kobyliński, prof. SGH)
 • Skuteczne zarządzanie projektami informatycznymi (dr hab. B. Czarnacka-Chrobot, prof. SGH)

UWAGA: Zarówno zakres przedmiotu, jak i kolejność zagadnień mogą ulegać zmianom.

Zaliczenie przedmiotu: Projekt zespołowy (3-4 osoby) systemu informatycznego wspomagającego działalność dowolnego podmiotu gospodarczego – etapy:

 1. Opis organizacji, w tym strategia biznesowa i strategia informatyzacji
 2. Definicja/Karta projektu, w tym cel i zakres
 3. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych (technika dowolna)
 4. Specyfikacja wymagań pozafunkcjonalnych, w tym jakościowych
 5. Logiczny model danych (technika dowolna)
 6. Specyfikacja zadań, przydział zasobów, harmonogram prac (MS Project)
 7. Oszacowanie rozmiaru funkcjonalnego systemu metodą IFPUG (ew. inną metodą uznaną przez ISO/IEC) oraz oszacowanie pracochłonności projektu.

UWAGA: Na ostatnich zajęciach odbywa się prezentacja projektów (niekoniecznie zakończonych).

Zagadnienia w części „Skuteczne zarządzanie projektami informatycznymi”:

 • Kryteria racjonalnych decyzji inwestycyjnych w kontekście projektów informatycznych (PI)
 • Skuteczność realizacji PI w praktyce – skala problemu
 • Czynniki skutecznej realizacji PI
 • Potrzeba wymiarowania PI i ich produktów
 • Wymiarowanie PI i ich produktów
 • Metoda punktów funkcyjnych IFPUG
 • Zastosowanie metody punktów funkcyjnych IFPUG: case study (1) i case study (2)
 • Metoda punktów funkcyjnych COSMIC – krótka charakterystyka
 • Narzędzia wspomagające wymiarowanie PI i ich produktów
 • Ekonomiczne znaczenie wymiarowania PI i ich produktów

Najważniejsze publikacje dotyczące ww. zagadnień