Zarządzanie Projektami Informatycznymi (ZPI)

„Zarządzanie projektami informatycznymi” – wykład (z elementami ćwiczeń)

 • Sygnatura: 234110-0075
 • Oferta zespołowa Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
 • Wykład z elementami ćwiczeń dla studiów magisterskich: 60h

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 • Teoria zarządzania projektami informatycznymi (dr J. Wieczorkowski)
 • Wykorzystanie oprogramowania do harmonogramowania i zarządzania projektami informatycznymi na przykładzie MS Project (dr J. Wieczorkowski)
 • Information Technology Infrastructure Library – ITIL (mgr inż. M. Ludzia, doktorant KAE)
 • Aspekty jakościowe procesów i produktów programowych (dr hab. A. Kobyliński, prof. nadzw. SGH)
 • Skuteczne zarządzanie projektami informatycznymi (dr hab. B. Czarnacka-Chrobot, prof. nadzw. SGH)

UWAGA: Zarówno zakres przedmiotu, jak i kolejność zagadnień mogą ulegać zmianom.

Zaliczenie przedmiotu: Projekt zespołowy (3-4 osoby) systemu informatycznego wspomagającego działalność dowolnego podmiotu gospodarczego – etapy:

 1. Opis organizacji, w tym strategia biznesowa i strategia informatyzacji
 2. Definicja/Karta projektu, w tym cel i zakres
 3. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych (technika dowolna)
 4. Specyfikacja wymagań pozafunkcjonalnych, w tym jakościowych
 5. Logiczny model danych (technika dowolna)
 6. Specyfikacja zadań, przydział zasobów, harmonogram prac (MS Project)
 7. Oszacowanie rozmiaru funkcjonalnego systemu metodą IFPUG (ew. inną metodą uznaną przez ISO/IEC) oraz oszacowanie pracochłonności projektu.

UWAGA: Na ostatnich zajęciach odbywa się prezentacja projektów (niekoniecznie zakończonych).

Literatura:

 • Podręcznik MS Project (np. autorstwa B. Zielińskiego z 2001 r. lub C. Chatfielda i T. Johnsona z 2008 r.)
 • IFPUG Function Point Counting Practices Manual, wersja co najmniej 4.1, ew. The COSMIC Funtional Size Measurement Method, Version 3.0 (dostępny w Sieci)
 • Materiały z wykładu uzupełniane materiałami z Sieci

Zagadnienia w części „Skuteczne zarządzanie projektami informatycznymi”:

 • Kryteria racjonalnych decyzji inwestycyjnych w kontekście projektów informatycznych (PI)
 • Skuteczność realizacji PI w praktyce – skala problemu
 • Czynniki skutecznej realizacji PI
 • Potrzeba wymiarowania PI i ich produktów
 • Wymiarowanie PI i ich produktów
 • Metoda punktów funkcyjnych IFPUG
 • Zastosowanie metody punktów funkcyjnych IFPUG: case study (1) i case study (2)
 • Metoda punktów funkcyjnych COSMIC – krótka charakterystyka
 • Narzędzia wspomagające wymiarowanie PI i ich produktów
 • Ekonomiczne znaczenie wymiarowania PI i ich produktów

Najważniejsze publikacje dotyczące ww. zagadnień:

 • Rationalization of Business Software Systems Development and Enhancement Projects Investment Decisions on the basis of Functional Size Measurement, “International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering”, vol. 23, no. 06, World Scientific Publishing, USA, 2013,  pp. 839-868 (JCR); DOI: 10.1142/S0218194013500228.
 • Factors of Effective Business Software Systems Development and Enhancement Projects Work Effort Estimation, Proceedings of the 8th International Conference on Software and Data Engineering (ICSDE 2012), January 29-31, 2012, Dubai, UAE, “World Academy of Science, Engineering and Technology” issue 61, WASET, Las Cruces, NM, USA, 2012, pp. 736-743.
 • Evaluation of Business Software Systems Development and Enhancement Projects Effectiveness and Economic Efficiency on the basis of Functional Size Measurement, Proceedings of the 10th International Conference on Software Engineering Research and Practice (SERP’11), The 2011 World Congress in Computer Science, Computer Engineering & Applied Computing (WORLDCOMP’11), Hamid R. Arabnia, Hassan Reza, Leonidas Deligiannidis (eds.), Vol. II, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, July 2011, pp. 401-407.
 • (Dis)economies of Scale in Business Software Systems Development and Enhancement Projects, Proceedings of the 10th International Conference on Software Engineering Research and Practice (SERP’11), The 2011 World Congress in Computer Science, Computer Engineering & Applied Computing (WORLDCOMP’11), Hamid R. Arabnia, Hassan Reza,Leonidas Deligiannidis (eds.), Vol. I, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, July 2011, pp. 80-86.
 • The Effectiveness of Business Software Systems Functional Size Measurement, Proceedings of the 6th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI 2011), 19-24 June 2011, Luxemburg City, Luxemburg, Constantin Paleologu, Constandinos Mavromoustakis, Marius Minea (eds.), International Academy, Research, and Industry Association, Wilmington, Delaware, USA, 2011, pp. 63-71.
 • The Economic Importance of Business Software Systems Size Measurement, Proceedings of the 5th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI 2010), 20-25 September 2010, Valencia, Spain, Miguel Garcia, Jean-Denis Mathias (eds.), IEEE Computer Society Conference Publishing Services, Los Alamitos, California-Washington-Tokyo 2010, pp. 293-299 (artykuł wyróżniony jako tzw. “Best Paper” ww. konferencji: http://www.iaria.org/conferences2010/AwardsICCGI10.html).
 • Methodologies Supporting the Management of Business Software Systems Development and Enhancement Projects Functional Scope, Proceedings of the 9th International Conference on Software Engineering Research and Practice (SERP’10), The 2010 World Congress in Computer Science, Computer Engineering & Applied Computing (WORLDCOMP’10), Hamid R. Arabnia, Hassan Reza, Leonidas Deligiannidis (eds.), CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, July 2010, pp. 566-572.
 • Rational Pricing of Business Software Systems on the basis of Functional Size Measurement: a Case Study from Poland, Proceedings of the 7th Software Measurement European Forum (SMEF 2010), T. Dekkers (ed.), Libreria Clup, Rome, Italy, June 2010, pp. 43-58.
 • Analysis of the Functional Size Measurement Methods Usage by Polish Business Software Systems Providers, in: Software Process and Product Measurement, A. Abran, R. Braungarten, R. Dumke, J. Cuadrado-Gallego, J. Brunekreef (Eds.), Proceedings of the 3rd International Conference IWSM/Mensura 2009, „Lecture Notes in Computer Science” vol. 5891, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2009, pp. 17–34.
 • The Role of Benchmarking Data in the Software Development and Enhancement Projects Effort Planning, in: New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques, H. Fujita, V. Marik (Eds.), Proceedings of the 8th International Conference SOMET’2009, „Frontiers in Artificial Intelligence and Applications” vol. 199, IOS Press, Amsterdam-Berlin-Tokyo-Washington 2009, pp. 106-127.
 • The ISO/IEC Standards for the Software Processes and Products Measurement, in: New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques, H. Fujita, V. Marik (Eds.), Proceedings of the 8th International Conference SOMET’2009, „Frontiers in Artificial Intelligence and Applications” vol. 199, IOS Press, Amsterdam-Berlin-Tokyo-Washington 2009, pp. 187-200.
 • Standardization of Software Size Measurement, in: Internet – Technical Development and Applications, E. Tkacz, A. Kapczynski (Eds.), „Advances in Intelligent and Soft Computing” vol. 64, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2009, pp. 149-156.
Pozostałe publikacje