Prace Dyplomowe

Prace dyplomowe – studia stacjonarne i niestacjonarne

 • Sygnatura: 190311-0075 (prace licencjackie) i 290311-0075 (prace magisterskie)

Problematyka proponowanych prac dyplomowych:

 1. Aspekty ekonomiczne projektowania systemów informatycznych (SI);
 2. Zarządzanie procesem projektowania SI, w tym planowanie i kontrolowanie projektu;
 3. Zarządzanie ryzykiem i czynniki ryzyka/sukcesu projektu SI;
 4. Organizacja zespołu w projekcie SI;
 5. Przyczyny i skutki niepowodzenia projektów SI;
 6. Wymiarowanie projektów SI i ich produktów – metody pomiaru i szacowania;
 7. Metody wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania zgodnie ze standardami ISO/IEC;
 8. Koszty projektów SI;
 9. Wycena systemów oprogramowania.
 10. Harmonogramowanie projektów SI;
 11. Produktywność projektów SI;
 12. Efektywność ekonomiczna projektów SI;
 13. Skuteczność projektów SI;
 14. Metody wartościowania projektów SI;
 15. Wykorzystanie danych benchmarkingowych do skutecznego zarządzania projektami informatycznymi;
 16. Bazy danych – modelowanie, projektowanie, implementacja;
 17. Hurtownie danych – projektowanie i zastosowania;
 18. Big Data – technologie, zastosowania;
 19. Sztuczna inteligencja – zastosowania, problemy, rozwój.

Najważniejsze publikacje dotyczące tematyki prac:

 • Beata Czarnacka-Chrobot, Zapobieganie rażąco niskiej cenie w przetargach na realizację systemów oprogramowania w Polsce – studia przypadków oparte na międzynarodowych standardach ISO/IEC, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021.
 • Przemysław Pośpieszny, Beata Czarnacka-Chrobot, Andrzej KobylińskiAn effective approach for software project effort and duration estimation with machine learning algorithms, „Journal of Systems and Software”, Elsevier, Volume 137, March 2018, Pages 184–196 (JCR: 35 pkt MNiSW).
 • Beata Czarnacka-Chrobot, Sztuczna inteligencja w ekonomicznych systemach diagnostycznych, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, zeszyt 50, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, s. 79-106 (Projekt NCBR, POIG.01.03.01-14-059/12).
 • Use of Benchmarking Data for Effective Management of Software Development & Enhancement Projects – Case Studies and the ISO/IEC 29155 Norm, Proceedings of the Fourth International Conference on Advances in Computing, Electronics and Communication – ACEC 2016, December 15-16, 2016, Rome, Italy, Institute of Research Engineers and Doctors (IRED), pp. 16-21 ; ISBN: 978-1-63248-113-9, DOI: 10.15224/978-1-63248-113-9-04.
 • Przemysław Pospieszny, Beata Czarnacka-Chrobot, Andrzej Kobyliński, Application of Function Points and Data Mining Techniques for Software Estimation – A Combined Approach, in „Software Measurement”, Proceedings of the 25th International Workshop on Software Measurement and 10th International Conference on Software Process and Product Measurement, IWSM-Mensura 2015, Kraków, Poland, October 5–7, 2015, ed. Andrzej Kobyliński, Beata Czarnacka-Chrobot, Jarosław Świerczek, Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 230, Springer, 2015, pp. 96-113, ISSN: 1865-1348 (Print), 1865-1356 (Online).
 • Rationalization of Business Software Systems Development and Enhancement Projects Investment Decisions on the basis of Functional Size Measurement, “International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering”, vol. 23, no. 06, World Scientific Publishing, USA, 2013,  pp. 839-868 (JCR); DOI: 10.1142/S0218194013500228.
 • Factors of Effective Business Software Systems Development and Enhancement Projects Work Effort Estimation, Proceedings of the 8th International Conference on Software and Data Engineering (ICSDE 2012), January 29-31, 2012, Dubai, UAE, “World Academy of Science, Engineering and Technology” issue 61, WASET, Las Cruces, NM, USA, 2012, pp. 736-743.
 • (Dis)economies of Scale in Business Software Systems Development and Enhancement Projects, Proceedings of the 10th International Conference on Software Engineering Research and Practice (SERP’11), The 2011 World Congress in Computer Science, Computer Engineering & Applied Computing (WORLDCOMP’11), Hamid R. Arabnia, Hassan Reza,Leonidas Deligiannidis (eds.), Vol. I, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, July 2011, pp. 80-86.
 • Evaluation of Business Software Systems Development and Enhancement Projects Effectiveness and Economic Efficiency on the basis of Functional Size Measurement,Proceedings of the 10th International Conference on Software Engineering Research and Practice (SERP’11), The 2011 World Congress in Computer Science, Computer Engineering & Applied Computing (WORLDCOMP’11), Hamid R. Arabnia, Hassan Reza, Leonidas Deligiannidis (eds.), Vol. II, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, July 2011, pp. 401-407.
 • The Effectiveness of Business Software Systems Functional Size Measurement, Proceedings of the 6th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI 2011), 19-24 June 2011, Luxemburg City, Luxemburg, Constantin Paleologu, Constandinos Mavromoustakis, Marius Minea (eds.), International Academy, Research, and Industry Association, Wilmington, Delaware, USA, 2011, pp. 63-71.
 • The Economic Importance of Business Software Systems Size Measurement, Proceedings of the 5th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI 2010), 20-25 September 2010, Valencia, Spain, Miguel Garcia, Jean-Denis Mathias (eds.), IEEE Computer Society Conference Publishing Services, Los Alamitos, California-Washington-Tokyo 2010, pp. 293-299 (artykuł wyróżniony jako tzw. “Best Paper” ww. konferencji: http://www.iaria.org/conferences2010/AwardsICCGI10.html).
 • Methodologies Supporting the Management of Business Software Systems Development and Enhancement Projects Functional Scope, Proceedings of the 9th International Conference on Software Engineering Research and Practice (SERP’10), The 2010 World Congress in Computer Science, Computer Engineering & Applied Computing (WORLDCOMP’10), Hamid R. Arabnia, Hassan Reza, Leonidas Deligiannidis (eds.), CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, July 2010, pp. 566-572.
 • Rational Pricing of Business Software Systems on the basis of Functional Size Measurement: a Case Study from Poland, Proceedings of the 7th Software Measurement European Forum (SMEF 2010), T. Dekkers (ed.), Libreria Clup, Rome, Italy, June 2010, pp. 43-58.
 • Analysis of the Functional Size Measurement Methods Usage by Polish Business Software Systems Providers, in: Software Process and Product Measurement, A. Abran, R. Braungarten, R. Dumke, J. Cuadrado-Gallego, J. Brunekreef (Eds.), Proceedings of the 3rd International Conference IWSM/Mensura 2009, „Lecture Notes in Computer Science” vol. 5891, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2009, pp. 17–34.
 • The Role of Benchmarking Data in the Software Development and Enhancement Projects Effort Planning, in: New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques, H. Fujita, V. Marik (Eds.), Proceedings of the 8th International Conference SOMET’2009, „Frontiers in Artificial Intelligence and Applications” vol. 199, IOS Press, Amsterdam-Berlin-Tokyo-Washington 2009, pp. 106-127.
 • The ISO/IEC Standards for the Software Processes and Products Measurement, in: New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques, H. Fujita, V. Marik (Eds.),Proceedings of the 8th International Conference SOMET’2009, „Frontiers in Artificial Intelligence and Applications” vol. 199, IOS Press, Amsterdam-Berlin-Tokyo-Washington 2009, pp. 187-200.
 • Standardization of Software Size Measurement, in: Internet – Technical Development and Applications, E. Tkacz, A. Kapczynski (Eds.), „Advances in Intelligent and Soft Computing” vol. 64, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2009, pp. 149-156.
Pozostałe publikacje