Publikacje

Publikacje/Publications:

 • Ilona Pawełoszek, Jędrzej Wieczorkowski, Beata Czarnacka-Chrobot, Digital Transformation of Polish micro-enterprises: Lessons from the COVID-19 Era, 27th International Conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Sytems (KES 2023), punktowane materiały konferencyjne (70 pkt), Procedia Computer Science, Volume 225, 2023, Pages 1572-1581 (https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.146).
 • Marlena Stanek, Beata Czarnacka-Chrobot, Use of artificial neural networks and decision trees for cost estimation of software projects – a model proposal, in: „Analytics in Finance and Risk Management”, ed. Nguyen Thi Hong Nga, Shivani Agarwal, and Ewa Ziemba, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2023, pp. 83-115 (https://doi.org/10.1201/9780367854690).
 • Use of machine learning for software project cost estimation based on ISO/IEC standards, in: „Analytics in Finance and Risk Management”, ed. Nguyen Thi Hong Nga, Shivani Agarwal, and Ewa Ziemba, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2023, pp. 310-342 (https://doi.org/10.1201/9780367854690).

_________________________________________________________________________________________________

 • Zapobieganie rażąco niskiej cenie w przetargach na realizację systemów oprogramowania w Polsce – studia przypadków oparte na międzynarodowych standardach ISO/IEC, monografia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021.

_________________________________________________________________________________________________

 • Przemysław Pośpieszny, Beata Czarnacka-Chrobot, Andrzej Kobyliński, An effective approach for software project effort and duration estimation with machine learning algorithms, „Journal of Systems and Software”, Elsevier, Volume 137, March 2018, Pages 184–196 (JCR: 35 pkt MNiSW).
 • Metody reprezentacji i pozyskiwania wiedzy w systemach diagnostycznych, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, zeszyt 50, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, s. 67-78 (Projekt NCBR, POIG.01.03.01-14-059/12).
 • Sztuczna inteligencja w ekonomicznych systemach diagnostycznych, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, zeszyt 50, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, s. 79-106 (Projekt NCBR, POIG.01.03.01-14-059/12).

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 • Andrzej Kobyliński, Beata Czarnacka-Chrobot, Jarosław Świerczek (eds.), Software Measurement, Proceedings of the 25th International Workshop on Software Measurement and 10th International Conference on Software Process and Product Measurement, IWSM-Mensura 2015, Kraków, Poland, October 5–7, 2015, Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 230, Springer, 2015, ISSN: 1865-1348 (Print), 1865-1356 (Online); 209 stron.
 • Przemysław Pospieszny, Beata Czarnacka-Chrobot, Andrzej Kobyliński, Application of Function Points and Data Mining Techniques for Software Estimation – A Combined Approach, in „Software Measurement”, Proceedings of the 25th International Workshop on Software Measurement and 10th International Conference on Software Process and Product Measurement, IWSM-Mensura 2015, Kraków, Poland, October 5–7, 2015, ed. Andrzej Kobyliński, Beata Czarnacka-Chrobot, Jarosław Świerczek, Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 230, Springer, 2015, pp. 96-113, ISSN: 1865-1348 (Print), 1865-1356 (Online).
 • Demographic Importance of ISO/IEC Standards for Software Products Measurement, Proceedings of the 8th International Conference „ICT, Society and Human Beings 2015”, ed. Piet Kommers, Guo Chao Peng, Multi-conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS 2015), July 21-24, 2015, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, International Association for Development of the Information Society (IADIS), pp. 71-80 ; ISBN: 978-989-8533-41-8.

_________________________________________________________________________________________________

 • Analysis of the Per-unit Work Effort and Per-Unit Work Cost of the Web Information Portal Enhancement – a Case Study from Poland, 2014 Joint Conference of the International Workshop on Software Measurement (IWSM) and the International Conference on Software Process and Product Measurement (Mensura), October 6-8, 2014, Rotterdam, IEEE Computer Society, pp. 207-215, DOI: 10.1109/IWSM.Mensura.2014.13; ISBN:  978-1-4799-4174-2

 • Analysis of the Workflow System Ehancement Project Speed and Duration – a Case Study, „Software Engineering”, vol. 4, no. 1, Scientific & Academic Publishing, Rosemead, California, USA, 2014, pp. 10-18; DOI: 10.5923/j.se.20140401.02

_________________________________________________________________________________________________

 • Rationalization of Business Software Systems Development and Enhancement Projects Investment Decisions on the basis of Functional Size Measurement, “International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering”, vol. 23, no. 06, World Scientific Publishing, USA, 2013,  pp. 839-868 (JCR: 15 pkt MNiSW); DOI: 10.1142/S0218194013500228.
 • Effectiveness of Business Software Systems Development and Enhancement Projects versus Work Effort Estimation Methods, Proceedings of the XXXIV International Conference on Software and Knowledge Engineering  (ICSKE 2013), September 26-27, 2013, Rome, Italy, “World Academy of Science, Engineering and Technology” issue 81, WASET, Las Cruces, NM, USA, 2013, pp. 1068-1075 (http://waset.org/publications/16852/effectiveness-of-business-software-systems-development-and-enhancement-projects-versus-work-effort-estimation-methods).
 • Analysis of Software Development and Enhancement Projects Work Effort per Unit based on the COSMIC Method with regard to Technological Factors – Case Study, “Journal of Software Engineering and Applications”, vol. 6, no. 11, Scientific Research Publishing, Irvine, CA, USA, 2013, pp. 597-609; DOI: 10.4236/jsea.2013.611072.

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 • Choosing a Business Software Systems Development and Enhancement Project Variant on the basis of Benchmarking Data – Case Study, Proceedings of the 6th International Conference on Software Engineering Advances (ICSEA 2011), 23-28 October 2011, Barcelona, Spain, Luigi Lavazza, Luis Fernandez-Sanz, Oleksandr Panchenko, Teemu Kanstrén (eds.), International Academy, Research, and Industry Association, Wilmington, Delaware, USA, 2011, pp. 453-458 (http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=icsea_2011_19_20_10043; artykuł wyróżniony jako tzw. “Best Paper” ww. konferencji: http://www.iaria.org/conferences2011/AwardsICSEA11.html).
 • The Economic Importance of Business Software Systems Functional Size Measurement, “Software Engineering”, vol. 1, no 1, Scientific & Academic Publishing, Rosemead, California, USA, 2011, pp. 9-23 (artykuł zaproszony; DOI: 10.5923/j.se.20110101.02).
 • (Dis)economies of Scale in Business Software Systems Development and
  Enhancement Projects
  , The 2011 World Congress in Computer Science, Computer Engineering & Applied Computing (WORLDCOMP’11), Hamid R. Arabnia, Hassan Reza,Leonidas Deligiannidis (eds.), Vol. I, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, July 2011, pp. 80-86.
 • Evaluation of Business Software Systems Development and Enhancement Projects Effectiveness and Economic Efficiency on the basis of Functional Size Measurement, Proceedings of the 10th International Conference on Software Engineering Research and Practice (SERP’11), The 2011 World Congress in Computer Science, Computer Engineering & Applied Computing (WORLDCOMP’11), Hamid R. Arabnia, Hassan Reza, Leonidas Deligiannidis (eds.), Vol. II, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, July 2011, pp. 401-407 (http://worldcomp-proceedings.com/proc/p2011/SER4291.pdf).
 • The Effectiveness of Business Software Systems Functional Size Measurement, Proceedings of the 6th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI 2011), 19-24 June 2011, Luxemburg City, Luxemburg, Constantin Paleologu, Constandinos Mavromoustakis, Marius Minea (eds.), International Academy, Research, and Industry Association, Wilmington, Delaware, USA, 2011, pp. 63-71 (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OkXA2DtUP6AJ:www.thinkmind.org/download.php%3Farticleid%3Diccgi_2011_4_10_10039+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=uk).
 • The Economic Importance of Business Software Systems Development and Enhancement Projects Functional Assessment, “International Journal on Advances in Systems and Measurements”, vol. 4, no 1&2, International Academy, Research, and Industry Association, Wilmington, Delaware, USA, 2011, pp. 135-146 (artykuł zaproszony; http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pApikc_e7csJ:www.thinkmind.org/download.php%3Farticleid%3Dsysmea_v4_n12_2011_11+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=uk).
 • The Effectiveness of Software Systems Construction Models, in: Information Management, B. Kubiak, A. Korowicki (eds.), “Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwerytetu Gdańskiego” nr 3/2011, Sopot 2011, pp. 37-47.
 • Klasyfikacja organizacyjnych przedsięwzięć informatycznych w kontekście szacowania kosztów – ujęcie modelowe, w: Informatyka ekonomiczna nr 22, red. J. Korczak, H. Dudycz, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 212, Wrocław 2011, s. 62-77.

________________________________________________________________________________________________

 • The Economic Importance of Business Software Systems Size Measurement, Proceedings of the 5th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI 2010), 20-25 September 2010, Valencia, Spain, Miguel Garcia, Jean-Denis Mathias (eds.), IEEE Computer Society Conference Publishing Services, Los Alamitos, California-Washington-Tokyo 2010, pp. 293-299 (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5628920&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5628920; artykuł wyróżniony jako tzw. “Best Paper” ww. konferencji: http://www.iaria.org/conferences2010/AwardsICCGI10.html).
 • Methodologies Supporting the Management of Business Software Systems Development and Enhancement Projects Functional Scope, Proceedings of the 9th International Conference on Software Engineering Research and Practice (SERP’10), The 2010 World Congress in Computer Science, Computer Engineering & Applied Computing (WORLDCOMP’10), Hamid R. Arabnia, Hassan Reza, Leonidas Deligiannidis (eds.), CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, July 2010, pp. 566-572 (http://www.researchgate.net/publication/221610289_Methodologies_Supporting_the_Management_of_Business_Software_Systems_Development_and_Enhancement_Projects_Functional_Scope).
 • Rational Pricing of Business Software Systems on the basis of Functional Size Measurement: a Case Study from Poland, Proceedings of the 7th Software Measurement European Forum (SMEF 2010), T. Dekkers (ed.), Libreria Clup, Rome, Italy, June 2010, pp. 43-58.
 • Ocena wiarygodności metody wymiarowania funkcjonalnego IFPUG – rezultaty badania wśród polskich dostawców systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, w: Systemy informacyjne w zarządzaniu, red. J. Korczak, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 192-201.
 • Wiarygodność metod szacowania pracochłonności przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, w: Informatyka Ekonomiczna. Informatyka w zarządzaniu, red. J. Sobieska-Karpińska, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 88, Wrocław 2010, s. 163-176.
 • Analiza kryteriów i czynników skuteczności realizacji przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, recenzowana praca własna zrealizowana w 2010 roku (2,5 arkusza).

________________________________________________________________________________________________

 • Analysis of the Functional Size Measurement Methods Usage by Polish Business Software Systems Providers, in: Software Process and Product Measurement, A. Abran, R. Braungarten, R. Dumke, J. Cuadrado-Gallego, J. Brunekreef (Eds.), Proceedings of the 3rd International Conference IWSM/Mensura 2009, „Lecture Notes in Computer Science” vol. 5891, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2009, pp. 17–34 (JCR); http://www.researchgate.net/publication/225175727_Analysis_of_the_Functional_Size_Measurement_Methods_Usage_by_Polish_Business_Software_Systems_Providers).
 • The Role of Benchmarking Data in the Software Development and Enhancement Projects Effort Planning, in: New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques, H. Fujita, V. Marik (Eds.), Proceedings of the 8th International Conference SOMET’2009, „Frontiers in Artificial Intelligence and Applications” vol. 199, IOS Press, Amsterdam-Berlin-Tokyo-Washington 2009, pp. 106-127 (http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/5337).
 • The ISO/IEC Standards for the Software Processes and Products Measurement, in: New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques, H. Fujita, V. Marik (Eds.), Proceedings of the 8th International Conference SOMET’2009, „Frontiers in Artificial Intelligence and Applications” vol. 199, IOS Press, Amsterdam-Berlin-Tokyo-Washington 2009, pp. 187-200 (http://ebooks.iospress.nl/publication/5342).
 • Standardization of Software Size Measurement, in: Internet – Technical Development and Applications, E. Tkacz, A. Kapczynski (Eds.), „Advances in Intelligent and Soft Computing” vol. 64, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2009, pp. 149-156 (http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-05019-0_17).
 • Standardization of Software Functional Size Measurement Methods, in: Advanced Information Technologies for Management, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (Eds.), Proceeding of Scientific International Conference AITM’2009, „Wroclaw University of Economics Research Papers” no 85, Wroclaw 2009, pp. 40-50.
 • Usage of the Software Projects Scope Estimation Methods by Polish MIS Providers, in: Information Management, B. Kubiak, A. Korowicki (Eds.), Proceeding of the 9th International Conference on Information Management, Gdansk University Press, Gdansk 2009, pp. 229–238
 • Wymiarowanie funkcjonalne przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2009.
 • Wymiarowanie funkcjonalne przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie na bazie uogólnionych danych historycznych, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” nr 23, red. W. Bojar, R. Budziński, A. Januszewski, A. Straszak, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2009, s. 28-40.
 • Wymiarowanie funkcjonalne produktów programowych w standardach ISO/IEC, w: Komputerowe Systemy Zarządzania, red. W. Chmielarz, J. Turyna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 198-210.
 • Konwersja rezultatów kluczowych metod wymiarowania funkcjonalnego systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, w: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2009, tom 1, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach”, Katowice 2009, s. 77-84.
 • Ocena kluczowych metod wymiarowania funkcjonalnego systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, w: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2009, tom 1, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach”, Katowice 2009, s. 85-91.
 • Koncepcja oceny funkcjonalnej przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty informatyki – wybrane zagadnienia, red. B. Czarnacka-Chrobot, A. Kobyliński, A. Sobczak, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” z. 20, SGH, Warszawa 2009, s. 21-38.
 • Analiza i ocena metod drugiej generacji wymiarowania funkcjonalnego systemów oprogramowania, w: Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych, red. A. Kapczyński, J. Trawka, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2009, s. 153-189.
 • Czarnacka-Chrobot B., Kobyliński A., Ocena miar zakresu produktu programowego, red. A. Nowicki, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wrocław 2009, s. 76-89.
 • Metody wymiarowania funkcjonalnego produktów programowych w standardach ISO/IEC, recenzowana praca własna zrealizowana w 2009 roku (4,2 arkusza).
 • Analiza wiarygodności metod szacowania zakresu informatycznych przedsięwzięć rozwojowych, recenzowana praca własna (2 arkusze) zrealizowana w ramach badań statutowych Technologie informatyczne w organizacjach gospodarczych – wybrane zagadnienia teoretyczne i zastosowania praktyczne, kierownik: B. Czarnacka-Chrobot, SGH, Warszawa 2009.

______________________________________________________________________________________________________________

 • Wymiarowanie procesów i produktów programowych w modelu Capability Maturity Model Integration (CMMI), w: Przegląd zastosowań informatyki, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, T. Lis, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2008, s. 83-105.
 • The Measurement of Software Processes and Products in the ISO/IEC Standards, w: Przegląd zastosowań informatyki, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, T. Lis, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2008, s. 279-294.
 • Szacowanie zakresu informatycznych przedsięwzięć rozwojowych, recenzowana praca własna zrealizowana w 2008 roku (5,5 arkusza).

______________________________________________________________________________________________________________

 • The Importance of Benchmarking Data to the Estimation of Software Development and Implementation with Customisation Projects, w: Discovering Patterns in Economic Data, red. T. Szapiro, “Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, zeszyt 17/2007, SGH, Warszawa 2007, s. 315-336.
 • Wymiarowanie w praktyce inżynierii oprogramowania, w: Społeczne aspekty informatyki, red. P.D. Fuglewicz, J.S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2007, s. 47-62.
 • Wymiarowanie w inżynierii oprogramowania – spojrzenie teoretyczne i praktyczne, recenzowana praca własna zrealizowana w 2007 roku (5 arkuszy).

______________________________________________________________________________________________________________

 • Typowe czynniki niepowodzenia w realizacji informatycznych przedsięwzięć projektowych – spojrzenie Standish Group, w: Dylematy zarządzania projektem informatycznym, red. M. Miłosz, J.K. Grabara, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2006, s. 77-104.
 • O użyteczności metod wymiarowania funkcjonalnego informatycznych przedsięwzięć projektowych, w: Strategie informatyzacji, red. Z. Szyjewski, J.K. Grabara, J.S. Nowak,Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2006, s. 107-134.
 • Wstępna estymacja opłacalności funkcjonalnej informatycznego przedsięwzięcia projektowego – ujęcie modelowe, w: Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej, red. J. Goliński, A. Kobyliński, A. Nowicki, ”Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, zeszyt 16/2006, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 121-137.
 • Czarnacka-Chrobot B. (kierownik), Kobyliński A., Model oceny opłacalności funkcjonalnej informatycznych przedsięwzięć projektowych, recenzowana praca własna zrealizowana w 2006 roku (wkład własny: 9,4 arkusza, 80%).
 • Czarnacka-Chrobot B., Kowalczyk K., Siennicki A., Analiza budowy telefonu komórkowego w kontekście pobierania opłat od urządzeń i nośników służących do utrwalania nagrań audio-wizualnych, ekspertyza wykonana na zamówienie Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS), Związku Producentów Audio-Video (ZPAV) i Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno – Muzycznych (SAWP), Warszawa 2006 (0,5 arkusza, wkład własny: 25%).

______________________________________________________________________________________________________________

 • Wymiarowanie funkcjonalne – recepta na chaos w projektach IT?, „Teleinfo” 2005, nr 9.
 • Wymiarowanie funkcjonalne projektów IT. Skuteczne, ale nie akceptowane przez menedżment (tytuł bez autoryzacji), „Teleinfo” 2005, nr 14.
 • Jak zmierzyć rozmiar funkcjonalny projektu IT?, „Teleinfo” 2005, nr 17-18.
 • Jak skorygować rozmiar systemu IT metodą IFPUG?, „Teleinfo” 2005, nr 19.
 • Automatyzacja wymiarowania projektów IT. Jakie narzędzie wybrać?, „Teleinfo” 2005, nr 25.
 • O dwóch generacjach metod wymiarowania funkcjonalnego informatycznych przedsięwzięć projektowych, w: Informatyka. Strategie i zarządzanie wiedzą, red. J. Oleński, Z. Olejniczak, J.S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005, s. 73 – 86.
 • Dlaczego projekty informatyczne upadały, upadają i będą upadać?, referat zaproszony, opublikowany w materiałach i wygłoszony na XXI Jesiennych Spotkaniach Polskiego Towarzystwa Informatycznego, PTI, Wisła 2005.
 • Ocena opłacalności informatycznych przedsięwzięć projektowych o zastosowaniu publicznym, recenzowana praca własna zrealizowana w 2005 roku (5 arkuszy).

______________________________________________________________________________________________________________

 • Wymiarowanie projektów informatycznych, w: Wybrane zagadnienia współczesnej informatyki gospodarczej, red. B. Stefanowicz, ”Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, zeszyt 12/2004, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 207-237.
 • Z najnowszych “KRONIK CHAOSU” Standish Group, czyli czy uczymy się na błędach?, w: Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2004, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 209–238.
 • Pomiar rozmiaru funkcjonalnego systemu informatycznego – sposób na “chaos permanens”?, w: Współczesne kierunki rozwoju informatyki, red. P.W. Fuglewicz, B. Jackowski, E. Mizerska, A. Ostaszewska, Materiały XX Jesiennych Spotkań PTI, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Mrągowo, listopad 2004, s. 111-120.
 • Produktywność procesu projektowania systemów informatycznych, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej, wyd. 3 zmienione, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 489-536.
 • Zintegrowane współczesne systemy informatyczne, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej, wyd. 3 zmienione, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 424-435.
 • Systemy informatyczne ukierunkowane na klienta, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej, wyd. 3 zmienione, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 435-450.
 • Czarnacka-Chrobot B., Goliński J., Projektowanie systemów informatycznych, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej, wyd. 3 zmienione, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 451-488 (wkład własny: 50%).
 • Ekstrapolacyjne metody wymiarowania informatycznych przedsięwzięć projektowych, recenzowana praca własna zrealizowana w 2004 roku (6 arkuszy).
 • Chaos w projektowaniu systemów informatycznych – analiza zmian na przestrzeni ostatniej dekady, recenzowana praca własna (1,6 arkusza) zrealizowana w ramach badań statutowych Systemy informacyjne w gospodarce, kierownik: J. Olejniczak, SGH, Warszawa 2004.
 • Metody oceny efektywności biznesowej przedsięwzięć informatycznych realizowanych na rzecz polskiej administracji publicznej, ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004 (3,4 arkusza).

______________________________________________________________________________________________________________

 • Metoda COSMIC-FFP – uniwersalny sposób pomiaru i estymacji rozmiaru funkcjonalnego SI, w: Systemy informatyczne – zastosowania i wdrożenia 2002, tom 1, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002, s. 357–378.
 • Wartość informatycznych przedsięwzięć projektowych, w: Analiza decyzyjna w zastosowaniach ekonomicznych, red. T. Szapiro, “Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, zeszyt 10/2002, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 179-204.
 • Produktywność procesu projektowania systemów informatycznych, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej, wyd. 2 zmienione, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 489-536.
 • Zintegrowane współczesne systemy informatyczne, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej, wyd. 2 zmienione, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 424-435.
 • Systemy informatyczne ukierunkowane na klienta, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej, wyd. 2 zmienione, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 435-450.
 • Czarnacka-Chrobot B., Goliński J., Projektowanie systemów informacyjnych, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej, wyd. 2 zmienione, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 451-488 (wkład własny: 50%).
 • Aspekty ekonomiczne informatycznych przedsięwzięć projektowych, recenzowana praca własna zrealizowana w 2002 roku (3,7 arkusza).

______________________________________________________________________________________________________________

 • Błędy w zarządzaniu projektem informatycznym – skala problemu i aspekty metodologiczne, w: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom 1, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 7–26.
 • Porównanie metod pomiaru i szacowania projektów informatycznych – jednostki programowe a jednostki umowne, w: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom 1, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 27-55.
 • Metoda punktów funkcyjnych – bieżące standardy, w: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom 1, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 57–83.
 • Narzędzia wspomagające pomiar i szacowanie projektów informatycznych, w: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom 1, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 85-107.
 • Przyczyny niepowodzenia projektów informatycznych – z kronik chaosu Standish Group, w: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom 3, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 55–69.
 • Produktywność procesu projektowania systemów informatycznych, w: Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej, Wydawnictwo Hobbit, Warszawa 2001, s. 511-561.
 • Ekonomiczne przyczyny niepowodzenia projektów systemów informatycznych, recenzowana praca własna zrealizowana w 2001 roku (5,6 arkusza).
 • Metodyka budowy hurtowni danych wspomagających decyzje strategiczne, recenzowana praca wspólna zrealizowana w ramach badań statutowych, kierownik: G. Szlapin, współautorzy: M. Szadkowska-Rucińska, W. Świerzy, D. Wódz, SGH, Warszawa 2001 (wkład własny: 3,7 arkusza, 90%).

______________________________________________________________________________________________________________

 • Produktywność projektów informatycznych – standardy metody pełnych punktów funkcyjnych (2), „Infoman – Systemy Zarządzania Informacją” 1999/2000, nr 12/13 (14), s. 56-60.
 • Produktywność projektów informatycznych – narzędzia wspomagające analizę i estymację, „Infoman – Systemy Informacyjne Zarządzania” 2000, nr 2 (15), s. 53-56.
 • Produktywność projektów informatycznych – pomiar i estymacja, recenzowana praca własna zrealizowana w 2000 roku (9,7 arkusza).
 • Tłumaczenie chello broadband user handbook, chello satelite, wrzesień 2000 (1,8 arkusza).

______________________________________________________________________________________________________________

 • Produktywność projektów informatycznych – elementy metody punktów funkcyjnych (1), „Infoman – Systemy Zarządzania Informacją” 1999, nr 2/3 (06), s. 58-62.
 • Produktywność projektów informatycznych – standardy metody punktów funkcyjnych (2), „Infoman – Systemy Zarządzania Informacją” 1999, nr 4 (07), s. 58-62.
 • Produktywność projektów informatycznych – wykorzystanie metody punktów funkcyjnych (3), „Infoman – Systemy Zarządzania Informacją” 1999, nr 5 (08), s. 57-60.
 • Produktywność projektów informatycznych – weryfikacja i ocena metody punktów funkcyjnych (4), „Infoman – Systemy Zarządzania Informacją” 1999, nr 6 (09), s. 54-58.
 • Produktywność projektów informatycznych – metoda punktów charakterystycznych, „Infoman – Systemy Zarządzania Informacją” 1999, nr 9 (11), s. 44-48.
 • Produktywność projektów informatycznych – geneza metody pełnych punktów funkcyjnych (1), „Infoman – Systemy Zarządzania Informacją” 1999, nr 10 (12), s. 56-60.

______________________________________________________________________________________________________________

 • Szacowanie nakładów na projektowanie systemów informatycznych zarządzania, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. J. Golińskiego, obroniona przed Radą Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH w lutym 1998.
 • Punkty funkcyjne – za i przeciw, „Infoman – Systemy Zarządzania Informacją” 1998, nr 2 (02), s. 127-132.
 • Produktywność projektów informatycznych – spojrzenie ogólne, „Infoman – Systemy Zarządzania Informacją” 1998, nr 3 (03), s. 113-116.
 • Ocena efektu pracy projektanta, recenzowana praca własna (1,5 arkusza) zrealizowana w ramach badań statutowych Projektowanie informacji dla potrzeb zarządzania. Środowisko pracy projektanta, kierownik: G. Szlapin, SGH, Warszawa 1998.

______________________________________________________________________________________________________________

 • Computer simulation game – a method for teaching communication skill, praca zbiorowa, współautorzy: B. Czarnacka – Chrobot, J. Olejniczak, B. Pluta, P. Polak, T. Szapiro, XIII International Conference on Case Method Research and Application, Warsaw, WSE, june 1996.

______________________________________________________________________________________________________________

 • Wybrane metody szacowania kosztów projektowania SIZ, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, zeszyt 2/1995, Warszawa 1995.
 • Zastosowanie systemów ekspertowych do wspomagania szacowania kosztów projektowania systemów informatycznych, praca zbiorowa napisana w ramach badań statutowych SGH, KAE, KIG, Warszawa 1995.

______________________________________________________________________________________________________________

 • Metoda Function Points, INFORMATYKA 5/1994.
 • Komputerowe wspomaganie procesu projektowania – wybrane metody i narzędzia, Materiały konferencyjne INFOGRYF TNOiK, Szczecin 1994.

______________________________________________________________________________________________________________

 • Systemy ekspertowe w projektowaniu systemów informatycznych, w: Wybrane zagadnienia współczesnej informatyki, praca zbiorowa pod red. B. Stefanowicza, Monografie i Opracowania SGH, Warszawa 1993.